Wykonanie modelu CAD lampionu ozdobnego

Prezentacja procesu wykonania modelu CAD lampionu ozdobnego z użyciem skanowania 3D. Założeniem projektu było wykonanie modelu w taki sposób, by odzwierciedlić jak najdokładniej powierzchnię boczną detalu.

Kroki projektowe:
1. Wykonanie modelu 3D na podstawie skanu detalu z wykorzystaniem EviXscan 3D Suite oraz skanera Heavy Duty Quadro.
2. Obróbka danych w środowisku Geomagic Design X.
3. Wykonanie modelu CAD w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
4. Wizualizacja modelu w dodatku PhotoView 360.
5. Podsumowanie projektu.


Lampion szklany pokryty farbą talkową.


Przygotowanie skanera do pracy.


Kalibracja właściwej odległości skanera od detalu oraz poprawne zdefiniowanie ostrości prążków.


Kalibracja stołu obrotowego.


Proces skanowania z widocznymi prążkami.


Widok elementu skanowanego w środowisk EviXscan 3D.


Widok elementu skanowanego w środowisk EviXscan 3D pokazujący prawidłowo złapaną ostrość.


Widok próbnego skanu.


Seria skanów – pozycja pierwsza.


Seria skanów – pozycja druga.


Połączone ze sobą serie skanów.


Widok wczytanej siatki do oprogramowania Geomagic Design X.


Widok siatki przed deformacją.


Deformacja obiektu.


Powierzchnia organiczna wygenerowana w Geomagic Design X.


Analiza odchylenia powierzchni od siatki: na zielono pokazany zakres od +0,05mm do -0,05mm.


Widok wczytanej powierzchni do SOLIDWORKS.


Przygotowany model bryłowy.


Model z naniesioną strukturą.


Wizualizacja wykonana w dodatku PhotoView 360.


Wizualizacja wykonana w dodatku PhotoView 360.

PODSUMOWANIE:
Założeniem projektu było wykonanie modelu CAD lampionu ozdobnego w taki sposób, by odzwierciedlić jak najdokładniej powierzchnię boczną detalu. W tym konkretnym przypadku należało również zatrzeć ślady podziału formy. Elementy przezroczyste (detal wykonany był ze szkła) należało pokryć powłoką, która zniweluje przezroczystość i refleksy. Do tego celu zastosowano łatwousuwalny preparat do wykrywania pęknięć spawalniczych. Kolejnym krokiem była modyfikacja uzyskanej siatki poprzez delikatne wygładzenie oraz uwypuklenie kształtów. Po ujednoliceniu siatki została wygenerowana powierzchnia organiczna, która umożliwiła stworzenie modelu bryłowego w oprogramowaniu SOLIDWORKS i w późniejszym etapie pozwoli również na stworzenie nowej formy.

wycena

ZAPYTAJ
O WYCENĘ

Przewiń do góry